7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 859

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
10.07.2015.

Dana 3. srpnja 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (78 glasova "za", 23 "protiv", 3 "suzdržana").
Dana 9. srpnja 2015. na 17. sjednici, na prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, predlagatelj upućuje Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
Rasprava je zaključena 9. srpnja 2015.
Na 17. sjednici 10. srpnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (87 glasova "za", 23 "protiv", 1 "suzdržan").

Vezane informacije: