7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 871

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
10.07.2015.

Dana 3. srpnja 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (79 glasova "za", 20 "protiv", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 8. srpnja 2015.
Zakon je donesen na 17. sjednici 10. srpnja 2015. (112 glasova "za", 2 "suzdržana").

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMANI_Mladen_Novak_871_1.pdf

AMANDMAN_Klub_laburista_871_2.pdf

AMANDMAN-Jadranka_Kosor_PZ_871_3.pdf

AMANDMAN_KLUB_HDZ_PZ_871_4.pdf