7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 919

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
25.09.2015.

Dana 18. rujna 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (76 glasova "za", 30 "protiv", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 24. rujna 2015.
Zakon je donesen na 20. sjednici 25. rujna 2015. (87 glasova "za", 4 "protiv", 24 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: