7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE - predlagatelji zastupnici Jadranka Kosor, Josip Kregar i Gvozden Srećko Flego, prvo čitanje, P.Z. br. 706

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
14.11.2014.

Rasprava je zaključena 13. studenoga 2014.
Na 15. sjednici 14. studenoga 2014. donesen je zaključak da se ne prihvaća Prijedlog zakona (92 glasa "za", 14 "protiv", 3 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: