10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA IZRADI SVEOBUHVATNO ZAKONSKO RJEŠENJE KOJIM BI BILO OMOGUĆENO DA SE ZA SVA AKTIVNA TRGOVAČKA DRUŠTVA ZATEČENA UPISANA U SUDSKI REGISTAR NA DAN 31. PROSINCA 2022. GODINE, KONVERZIJA TEMELJNOG KAPITALA IZ KUNE U EURO OBAVI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: