7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O PROVEDBI PRETHODNE RASPRAVE RADI ZAKONSKOGA ZAUSTAVLJANJA OVRHA, PLJENIDABA I DELOŽACIJA HRVATSKIH GRAĐANA IZ JEDINE NEKRETNINE KOJU IMAJU U VLASNIŠTVU, A U KOJOJ STANUJU - predlagatelj Klub zastupnika HDSSB-a

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: