7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG PRAVILA O POSTUPANJU ELEKTRONIČKIH MEDIJA S NACIONALNOM KONCESIJOM U REPUBLICI HRVATSKOJ TIJEKOM IZBORNE PROMIDŽBE - predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
26.09.2014.

Rasprava je zaključena 17. rujna 2014.
Pravila su donesena na 14. sjednici 26. rujna 2014. (92 glasa "za", 25 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Amandmani

AMANDMANI_KLUB_SDP_EL_MEDIJI_IZBORNA_PROMIDZBA.pdf

IZJASNJAVANJE_AMANDMANIMA_ODBOR_USTAV.pdf