7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014.

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
24.10.2014.

Rasprava je zaključena 22. listopada 2014.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna donesen je na 14. sjednici 24. listopada 2014. (82 glasa "za", 15 "protiv", 4 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP-a Hrvatskih voda donesena je na 14. sjednici 24. listopada 2014. (81 glas "za", 16 "protiv", 3 "suzdržana").;
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP-a Hrvatskih cesta donesena je na 14. sjednici 24. listopada 2014. (82 glasa "za", 16 "protiv", 3 "suzdržana").;
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP-a Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donesena je na 14. sjednici 24. listopada 2014. (79 glasova "za", 15 "protiv", 3 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP-a Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka donesena je na 14. sjednici 24. listopada 2014. (83 glasa "za", 15 "protiv", 4 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP-a Centra za restrukturiranje i prodaju donesena je na 14. sjednici 24. listopada 2014. (81 glas "za", 15 "protiv", 4 "suzdržana");
Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila donesen ja na 14. sjednici 24. listopada 2014. (80 glasova "za", 16 "protiv", 4 "suzdržana").