7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
30.05.2014.

Rasprava je zaključena 30. svibnja 2014.
Odluka je donesena na 13. sjednici 30. svibnja 2014. (jednoglasno, 95 glasova "za").