7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
20.03.2015.

Rasprava je zaključena 20. ožujka 2015.
Odluka je donesena na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (94 glasa "za", 1 "protiv").

Vezane informacije: