9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Datum ulaska u proceduru: