7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
04.07.2014.

Rasprava je zaključena 3. srpnja 2014.
a) Odluka o razrješenju je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (83 glasa "za", 4 "protiv", 22 "suzdržana").
b) Odluka o imenovanju je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (83 glasa "za", 4 "protiv", 22
"suzdržana").