7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE I PRIJEDLOZI ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENE FINANCIJSKE PLANOVE IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
25.09.2015.

Rasprava je zaključena 18. rujna 2015.
Odluka je donesena na 20. sjednici 25. rujna 2015. (81 glas "za", 31 "protiv", 1 "suzdržan").
- Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2016. godine. donesena je na 20. sjednici 25. rujna 2015. (81 glas "za", 29 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih cesta za prvo tromjesečje 2016. godine. donesena je na 20. sjednici 25. rujna 2015. (81 glas "za", 29 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 2016. godine. donesena je na 20. sjednici 25. rujna 2015. (78 glasova "za", 31 "protiv", 2 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo tromjesečje 2016. godine. donesena je na 20. sjednici 25. rujna 2015. (80 glasova "za", 33 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2016. godine. donesena je na 20. sjednici 25. rujna 2015. (83 glasa "za", 33 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo tromjesečje 2016. godine. donesena je na 20. sjednici 25. rujna 2015. (81 glas "za", 32 "protiv", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Amandmani

AMANDMAN-Vlada-RH-PO-PRIVREMENO-FINANC-2016.pdf