10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG SAVJETA ZA ENERGETIKU I ENERGETSKU TRANZICIJU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokratske partije

Datum ulaska u proceduru:

Vezane informacije: