7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU; b) PRIJEDLOZI IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKIH PLANOVA ZA 2014. GODINU: HRVATSKIH VODA; HRVATSKIH CESTA; c) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2014. GODINU (KONSOLIDIRANO); d) OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2014. GODINU;

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
21.03.2014.

Rasprava je zaključena 18. ožujka 2014.
Izmjene i dopune Državnog proračuna su donesene na 12. sjednici 21. ožujka 2014. (81 glas "za", 25 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu donesena je na 12. sjednici 21. ožujka 2014. (81 glas "za", 24 "protiv");
- Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu donesena je na 12. sjednici 21. ožujka 2014. (81 glas "za", 23 "protiv").

Amandmani

AMANDMANI_Djakic_REBALANS_PRORACUNA.pdf

AMANDMAN_Kajtazi_REBALANS_PRORACUNA.pdf

AMANDMAN_Soja_REBALANS_PRORACUNA.pdf

AMANDMAN_Holy_REBALANS_PRORACUNA.pdf

AMANDMAN_Klub_SDSS_REBALANS_PRORACUNA.pdf

AMANDMAN_Glavak_REBALANS_PRORACUNA.pdf

AMANDMANI_Klub_HDZ_REBALANS_PRORACUNA.pdf