7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

a) PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU; b) PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2013. GODINU

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
04.07.2014.

Rasprava je zaključena 2. srpnja 2014.
a) Godišnji izvještaj o izvršenju DP-a je prihvaćen na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (84 glasa "za", 25 "protiv", 3 "suzdržana").
b) Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila je prihvaćen na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (84 glasa "za", 24 "protiv", 4 "suzdržana").
- Odluka o davanju suglasnosti na GI o izvršenju FP Hrvatskih voda za 2013. je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (83 glasa "za", 24 "protiv", 4 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na GI o izvršenju FP Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (83 glasa "za", 24 "protiv", 4 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na GI o izvršenju FP Hrvatskih cesta za 2013. je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (83 glasa "za", 23 "protiv", 5 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na GI o izvršenju FP Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (83 glasa "za", 22 "protiv", 6 "suzdržanih");
- Odluka o davanju suglasnosti na GI o izvršenju FP Agencije za upravljanje državnom imovinom za I – IX 2013. je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (84 glasa "za", 25 "protiv", 3 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na GI o izvršenju FP Centra za restrukturiranje i prodaju za X – XII 2013. je donesena na 13. sjednici 4. srpnja 2014. (84 glasa "za", 27 "protiv", 1 "suzdržan");