Ivan Ćelić i Natalija Martinčević sudjelovali na videosastanku Geopolitičke skupine 12+ Interparlamentarne unije

Zagreb – Geopolitička skupina 12+ Interparlamentarne unije (IPU) održala je u ponedjeljak videosastanak na kojem su sudjelovali i članovi hrvatskog Izaslanstva pri IPU-u Ivan Ćelić i Natalija Martinčević.

Na dnevnom redu bile su brojne teme uoči zasjedanja Upravnoga vijeća IPU-a koje će se održati od 1. do 4. studenoga, među ostalim i izbor novog predsjedatelja Skupine nakon isteka mandata Portugalu. Nakon glasovanja, koje je organizirano na elektroničkoj platformi "CertVote", za novog predsjedatelja Skupine izabrana je Nizozemska. 

Glavna tema izvanrednog sastanka bila je usuglašavanje stavova oko izbora predsjednika Interparlamentarne unije koje treba uslijediti na zasjedanju Upravnog vijeća (Governing Council) IPU-a.