8. ožujka - Međunarodni dan žena

Ideja za obilježavanjem Međunarodnoga dana žena pojavila se prvi put početkom 20. stoljeća u SAD-u, u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uvjeta.  Iz toga razloga su i žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila javno demonstrirale 8. ožujka 1857. u New Yorku, zbog čega je Socijalistička partija SAD-a  u znak podrške tim ženama proglasila Nacionalni dan žena.

Na prvoj međunarodnoj ženskoj konferenciji koja je održana u Kopenhagenu 1910., na prijedlog Clare Zetkin, ustanovljen je Međunarodni dan žena, a Ujedinjeni narodi su 1975. godine donijeli odluku da se taj dan obilježava 8. ožujka.

Ovogodišnjem Međunarodnom danu žena UN je posvetio temu pod nazivom „Svijet jednakosti je svijet mogućnosti“ kojom se želi istaknuti da rodna ravnopravnost nije žensko pitanje već ekonomsko te da je rodna ravnopravnost ključna za napredak gospodarstava i zajednica.

Brojnim kampanjama koje se organiziraju u povodu ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena želi se skrenuti pozornost i na postignuća i rodnu ravnopravnost žena u brojnim područjima, poput tehnoloških inovacija i sporta, pružiti im podršku u tome da same kreiraju uvjete pod kojima će zarađivati, nastaviti ih osnaživati kroz edukaciju o zdravlju te povećati vidljivost ženske kreativnosti u poslu i društvu. 

Republika Hrvatska je ratifikacijom Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) pokazala svoju opredijeljenost za osiguranje jednakog sudjelovanja žena u svim područjima života, ratifikacijom UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom preuzela je obvezu osigurati puno ostvarenje svih ljudskih prava i temeljenih sloboda osobama s invaliditetom, dok je ratifikacijom Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pokazala dodatnu težnju i trajnu namjeru u cilju poduzimanja mjera usmjerenih promicanju rodne ravnopravnosti i suzbijanja svih oblika diskriminacije i nasilja nad ženama uključujući i nasilje u obitelji. Prema ovim ciljevima usmjeren je i niz nacionalnih dokumenata.