Prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom (P. Z. br. 2) upućen u zakonodavnu proceduru

Predsjednik Hrvatskoga sabora uputio je 27. srpnja 2020. u zakonodavnu proceduru Prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, prvo čitanje, P. Z. br. 2 koji je u zakonodavnu proceduru uputila Vlada RH aktom od 24. srpnja 2020. 

Kartica akta: https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2020-07-27/083602/PZ_2.pdf