Objavljeno pet izvješća koje je u zakonodavnu proceduru dostavio Državni ured za reviziju

Predsjednik Hrvatskoga sabora 7. travnja 2020. uputio je u zakonodavnu proceduru dostavljena izvješća Državnog ureda za reviziju: 

- Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica za 2018. godinu
- Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika Državnog proračuna
- Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji sportskih udruga
- Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanje siromaštva u Republici Hrvatskoj te
- Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2019. godinu.
 

Pregled svih akata u zakonodavnoj proceduri koji još nisu uvršteni u dnevni red plenarne sjednice: https://www.sabor.hr/hr/sjednice/novi-akti