Objavljeni pozivi za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju i o Nacrtu prijedloga zakona o obiteljskom dodatku uz mirovinu predlagatelja Kluba zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike