Objavljeni pozivi i pravila sudjelovanja za simuliranu sjednicu Sabora za učenike srednjih škola te za internetsko kviz-natjecanje o poznavanju rada Sabora za učenike osnovnih škola u 2020. godini

Hrvatski sabor objavio je pozive školama i detaljna pravila sudjelovanja za dva edukativna programa koje provodi saborska Služba za građane: simuliranu sjednicu Sabora za učenike srednjih škola te za internetsko kviz-natjecanje o poznavanju rada Sabora za učenike osnovnih škola koji će se održati u prvoj polovini 2020. godine. 

Više informacija: 

Poziv i pravila za simuliranu sjednicu koja će se održati 30. ožujka 2020. godine:
https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar/simulirana-sjednica-sabora-za

Poziv i pravila za internetsko kviz-natjecanje koje će se održati 15. svibnja 2020.:
https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar/online-kviz-natjecanje-koliko