Objavljeni podaci o javnosti rada Sabora

Hrvatski sabor objavio je statističke pokazatelje o svome radu: 

- pregled zakonodavnog rada Sabora

- pregled rada radnih tijela

- pregled troškova rada zastupnika od 1. siječnja do 18. svibnja 2020.

- pregled europskih poslova 

- pokazatelje o posjetima Saboru.