Objavljena obavijest Odbora za financije i državni proračun o ishodu Javnog poziva za izbor predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku objavljenog 22. svibnja 2019. u Narodnim novinama, Jutarnjem listu i na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora

Odbor za financije i državni proračun na 76. sjednici održanoj 10. srpnja 2019. jednoglasno je odlučio Hrvatskome saboru ne predložiti za predsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku ni jednoga od kandidata po utvrđenoj pravovaljanoj listi kandidata nakon obavljenih razgovora sa svakim od kandidata s prethodno utvrđene pravovaljane liste kandidata. 

Obavijest o ishodu Javnog poziva