Objavljen pregled amandmana na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru predlagatelja Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista