Objavljen pregled amandmana na Prijedlog državnog proračuna RH za 2019. godinu