Objavljen pregled amandmana na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske