Objavljen pregled amandmana na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu i pregled amandmana koji nisu podneseni u skladu s člankom 38. Zakona o proračunu