Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog Zakona o vatrogastvu (P. Z. br. 798)