Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d. (P.Z. br. 565)