Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (P.Z. br. 57)

Pregled amandmana sadrži 16 podnesenih amandmana.

Kartica akta: P.Z. 57