Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (P.Z.E. br. 69)