Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, (P.Z. br. 519)