Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, predlagateljice Vlade RH (P. Z. br. 881)