Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o članarinama u turističkim zajednicama (P.Z. br. 463)