Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (P. Z. br. 778)

Pregled amandmana sadrži 36 podnesenih amandmana.

Kartica akta: P. Z. 778