Objavljen poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima; predlagatelj Klub zastupnika Nezavisne liste mladih