Objavljen plan glasovanja za petak, 25. rujna 2020.

Glasovanje započinje u 12.00 sati prema objavljenom planu.