Objavljen plan glasovanja za petak, 11. rujna 2020.

Glasovanje započinje u 10.00 sati prema objavljenom planu.