Informacija o produljenju roka za podnošenje kandidatura za člana Europskog odbora za sprječavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

Rok za podnošenje kandidatura za člana Europskog odbora za sprječavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja produljen je do 20. studenoga 2020. godine.

Javni poziv