Informacija o objavi kandidatura te prijedloga odluka o imenovanju za imenovane članove radnih tijela Hrvatskoga sabora te za članove Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora objavio je 14. listopada 2020. javne pozive za podnošenje kandidatura za imenovane članove radnih tijela Hrvatskoga sabora te za izbor članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda poslodavaca, sindikata, nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije, predstavnika akademske zajednice, stručnjaka i predstavnika medija. 

Za imenovane članove 24 radna tijela, u koja se sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora biraju imenovani članovi, pristigle su 724 pravovaljane kandidature, a za članove Nacionalnog vijeća 19.  

kandidature i životopisi kandidata za imenovane članove radnih tijela Hrvatskoga sabora

kandidature i životopisi kandidata za članove Nacionalnog vijeća za provedbu Strategije suzbijanja korupcije

prijedlozi odluka o imenovanju (dnevni red 6. sjednice, točka 107)