Pregled sjednica radnih tijela u 10. sazivu – od 17. siječnja do 14. srpnja 2023.

U 10. sazivu Hrvatskoga sabora u razdoblju od 17. siječnja do početka ljetne stanke 14. srpnja 2023. godine, radna tijela u Hrvatskome saboru, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, održala su ukupno 291 sjednicu, od čega 247 redovnih, 25 elektroničkih i 44 tematske sjednice.

Najveći broj redovnih sjednica održao je Odbor za zakonodavstvo (26) iza kojeg po broju održanih sjednica slijede Odbor za poljoprivredu (25) te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (23). Kada je riječ o tematskim sjednicama, najaktivniji u navedenom razdoblju bio je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku s održanih deset sjednica.

Pregled tematskih sjednica u 10. sazivu (od 17. siječnja do 14. srpnja 2023.)

1. Odbor za vanjsku politiku (3)

- Tema: Aktualno političko stanje u Jugoistočnoj Europi s posebnim osvrtom na položaj Hrvata i hrvatske manjine u tim zemljama (19.1.2023.)

- Tema: Uloga hrvatskoga naroda te suradnja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na njezinom euroatlantskom putu (22.3.2023.)
- Tema: Položaj hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori i aktualna situacija u Crnoj Gori uoči predstojećih parlamentarnih izbora (6.6.2023.)

2. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost (1)

-Tema: Osnivanje Međunarodnog centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora (OSINT) i transpozicija Direktive EU NIS2 u hrvatski pravni sustav (10.5.2023.)

3. Odbor za financije i državni proračun (1)

-Tema: Sinergija i koordinacija kohezijske politike i mehanizma za oporavak i otpornost (28.3.2023.)

4. Odbor za gospodarstvo (2)

-Tema: Zapošljavanje strane radne snage (13.7.2023.)
-Tema: Izvješće o problematici kupnje i prodaje plina prema Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (13.7.2023.)

5. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (1)

- Tema: Provedba nacionalnih politika za uključivanje Roma u Republici Hrvatskoj (24.5.2023.)

6. Odbor za pravosuđe (1)

- Tema: Rad USKOK-a i DORH-a u kontekstu aktualnih događaja i kadrovskih rješenja (9.5.2023.)

7. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo (1)

-Tema: Zapošljavanje strane radne snage (13.7.2023.)

8. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (10)

-Tema: Projekt uvođenja staničnih imunoterapija tumora u RH (27.1.2023.)
-Tema: Porast broja transrodne djece i mladih ljudi u RH: mogući uzroci i kliničke posljedice (zajedno s Odborom za obitelj, mlade i sport) (9.2.2023.)
-Tema: Proširenje kompetencija medicinskih sestara/tehničara u transfuzijskom liječenju? (16.2.2023.)
-Tema: Stanje u dječjoj psihijatriji u RH (9.3.2023.)
-Tema: Stanje terapije limfedema u RH (16.3.2023)
-Tema: Rijetke bolesti u RH (19.4.2023.)
-Tema: Smanjenje šteta kod rizičnih ponašanja povezanih sa zdravljem – drugačija perspektiva u bolesti i zdravlju (4.5.2023.)
-Tema: Hipertenzija – ubojica broj 1 u svijetu i Hrvatskoj (17.5.2023.)
-Tema: Predstavljanje podzakonskih akata vezanih uz Zakon o osobnoj asistenciji (21.6.2023.)
-Tema: Europsko izvješće o drogama za 2022. godinu – trendovi, izazovi i novi razvoji (6.7.2023.)

9. Odbor za obitelj, mlade i sport (6)

-Tema: Djelovanje savjeta mladih pri jedinicama lokalne (regionalne) samouprave (19.1.2023.)
-Tema: Posvajanje djece iz inozemstva (25.1.2023.)
-Tema: Porast broja transrodne djece i mladih ljudi u RH: mogući uzroci i kliničke posljedice (zajedno s Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku) (9.2.2023.)
-Tema: Mladi i rješavanje stambenog pitanja (10.3.2023.)
-Tema: Dostupnost predškolskog odgoja svoj djeci pod jednakim uvjetima (17.5.2023.)
-Tema: Infrastruktura – Trošak ili ulaganje u sportsku zajednicu (1.6.2023.)

10. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske (3)

-Tema: Aktualno političko stanje u Jugoistočnoj Europi s posebnim osvrtom na položaj Hrvata i hrvatske manjine u tim zemljama“ (zajedno s Odborom za vanjsku politiku Hrvatskog sabora) (19.1.2023.)
-Tema: Uloga hrvatskoga naroda te suradnja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu“ (zajedno s Odborom za vanjsku politiku Hrvatskog sabora) (22.3.2023.)
-Tema: Položaj hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori i aktualna situacija u Crnoj Gori uoči predstojećih parlamentarnih izbora“ (zajedno s Odborom za vanjsku politiku Hrvatskog sabora) (6.6.2023.)

11. Odbor za zaštitu okoliša i prirode (1)

-Tema: Sanacija nelegalno eksploatirane troske u tvorničkom krugu bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu (2.3.2023.)

12. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu (4)

-Tema: Digitalne kompetencije visokoškolskih nastavnika (22.2.2023.)
-Tema: Dostupnost predškolskog odgoja svoj djeci pod jednakim uvjetima“ – (zajedno s Odborom za obitelj, mlade i sport) (17.5.2023.)
-Tema: Umjetna inteligencija – izazovi u odgojno-obrazovnom sustavu (6.6.2023.)
-Tema: Hrvatska zaklada za znanost – Izazovi i perspektive u novom strateškom razdoblju (20.6.2023.)

13. Odbor za poljoprivredu (6)

-Tema: Položaj žena u šumarstvu (8.3.2023.)
-Tema: Stanje u sektoru pčelarstva u Republici Hrvatskoj (16.3.2023.)
-Tema: Pravilnik za određivanje područja s prirodnim i ostalim ograničenjima (17.3.2023.)
-Tema: Nepošteno postupanje osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj prema poljoprivrednim proizvođačima (24.5.2023.)
-Tema: Izazovi i mogućnosti obrazovanja za potrebe sektora poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva u Republici Hrvatskoj (16.6.2023.)
-Tema: Članstvo Republike Hrvatske u EU s aspekta korištenja instrumenata iz Zajedničke poljoprivredne politike – povodom desete obljetnice pristupanja RH EU (28.6.2023.)

14. Odbor za predstavke i pritužbe (1)

- Tema: Modaliteti unapređenja rada Odbora za predstavke i pritužbe (30.3.2023.)

15. Odbor za ravnopravnost spolova (3)

-Tema: Kako unaprijediti radna prava žena (8.3.2023.)
-Tema: Diskriminacija i nasilje nad osobama starije životne dobi (27.4.2023.)
-Tema: Kako ostvariti bolju međuresornu suradnju u borbi protiv nasilja u obitelji i nasilja nad ženama (16.6.2023.)
 

Broj sjednica radnih tijela - 10. saziv, 15. i 16. sjednica  (17.01.2023. - 14.07.2023.)

Radna tijela

Redovne sjednice

Od toga elektroničke sjednice

Tematske sjednice

UKUPNO

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

10

0

0

10

Odbor za zakonodavstvo

26

0

0

26

Odbor za europske poslove

14

1

0

14

Odbor za vanjsku politiku

10

0

3

13

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

11

1

1

12

Odbor za obranu

3

1

0

3

Odbor za financije i državni proračun

14

0

1

15

Odbor za gospodarstvo

12

0

2

14

Odbor za turizam

2

0

0

2

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

1

0

1

2

Odbor za pravosuđe

15

0

1

16

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

9

0

1

10

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

13

2

10

23

Odbor za obitelj, mlade i sport

9

1

6

15

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

2

0

3

5

Odbor za ratne veterane

4

1

0

4

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

5

0

0

5

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

9

0

1

10

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

7

0

4

11

Odbor za poljoprivredu

19

9

6

25

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

9

2

0

9

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

9

2

0

9

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

7

2

0

7

Odbor za predstavke i pritužbe

2

0

1

3

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

1

0

0

1

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

9

0

0

9

Odbor za ravnopravnost spolova

5

2

3

8

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

3

0

0

3

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

5

1

0

5

UKUPNO

245

25

44

289

 

Redovne sjednice

Od toga elektroničke sjednice

Tematske sjednice

UKUPNO

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

2

0

0

2