Pregled sjednica radnih tijela u 10. sazivu – od 16. srpnja do 20. prosinca 2023.

U 10. sazivu Hrvatskoga sabora, u razdoblju od 16. srpnja do 20. prosinca 2023. godine radna tijela, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, održala su ukupno 163 sjednice, od čega 143 redovne i 20 tematskih. 

Najveći broj redovnih sjednica održao je Odbor za zakonodavstvo (12) iza kojeg po broju održanih sjednica slijede Odbor za financije i državni proračun (11) te Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu (10). Kada je riječ o tematskim sjednicama, najaktivniji u navedenom razdoblju bili su Odbor za zdravstvo o socijalnu politiku i Odbor za poljoprivredu s po četiri održane sjednice.

 

Pregled tematskih sjednica u 10. sazivu (od 16. srpnja do 20. prosinca 2023.)

1. Odbor za europske poslove (1)
- Tema: Predstavljanje godišnjih izvješća Europskog revizorskog suda za 2022. godinu (9.11.2023.)

2. Odbor za financije i državni proračun (1)
-Tema: Predstavljanje godišnjih izvješća Europskog revizorskog suda za 2022. godinu (9.11.2023.)

3. Odbor za gospodarstvo (1)
-Teme: 
1. Godišnja izvješća Europskog revizorskog suda za 2022. godinu;
2. Tematsko izvješće 26/2023: okvir za praćenje uspješnosti mehanizma za oporavak i otpornost: omogućuje praćenje provedbe, ali nije dostatan za sveobuhvatno mjerenje uspješnosti;
3. Tematsko izvješće 15/2023 „Industrijska politika Europska unija za sektor baterija: potreban je novi strateški poticaj“ (9.11.2023.)

4. Odbor za pravosuđe (1)
-Tema: Agrokor i pravni položaj Republike Hrvatske (22.11.2023.)

5. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (4)
-Tema: Obilježavanje svjetskog dana vida (12.10.2023.)
-Tema: Uloga optometrije i optometrista u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske (25.10.2023.)
-Tema: Izazovi i mogućnosti unapređenja zdravstvene njege u kući (16.11.2023.)
-Tema: Nedostatni smještajni kapaciteti za djecu u alternativnoj skrbi (1.12.2023.)

6. Odbor za obitelj, mlade i sport (2)
- Tema: Sport, mladi i sprječavanje različitih oblika nasilja – interes cijelog društva (28.9.2023.)
-Tema: Nedostatni smještajni kapaciteti za djecu u alternativnoj skrbi (1.12.2023.)

7. Odbor za ratne veterane (2)
-Tema: Dan sjećanja na žrtvu Vukovara” (otvaranje izložbe ratnih fotografija pod nazivom ”Povijest krvavih dana Vukovara 1991” i prikazivanje dokumentarnog filma ”Vukovarske stope zagrebačkih dragovoljaca”) (15.11.2023.)
-Tema: 
1.  Rješavanje problema zatočenika neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata; 
2.  Status civilnih žrtava Domovinskog rata (14.11.2023.)

8. Odbor za zaštitu okoliša i prirode (1)
-Tema: Klimatsko energetske politike u kontekstu ažuriranja integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. (NECP) (12.10.2023.)

9. Odbor za poljoprivredu (4)
-Tema: Pojava afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj i mjerama koje se poduzimaju za njeno suzbijanje (22.7.2023.)
-Tema: Ponovno pokretanje proizvodnje u tvrtki Petrokemija d.d. tvornica umjetnih gnojiva (22.9.2023.)
-Tema: Perspektiva uzgoja i prerade rajčice u Istri, s osvrtom na suradnju prehrambene industrije s poljoprivrednicima (16.11.2023.)
-Tema: Utjecaj klimatske politike Europske unije na strateško planiranje u poljoprivredi i šumarstvu (29.11.2023.)

10. Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije (1)
-Teme: 
1. Godišnja izvješća Europskog revizorskog suda za 2022. godinu;
2. Tematsko izvješće 26/2023: okvir za praćenje uspješnosti mehanizma za oporavak i otpornost: omogućuje praćenje provedbe, ali nije dostatan za sveobuhvatno mjerenje uspješnosti;
3. Tematsko izvješće 15/2023 „Industrijska politika Europska unija za sektor baterija: potreban je novi strateški poticaj“ (9.11.2023.)

11. Odbor za ravnopravnost spolova (2)
-Tema: Pregled do sada učinjenog i nužnih koraka za osiguranje adekvatne zaštite ženama žrtvama nasilja (22.9.2023.)
-Tema: Prijepori oko uvođenja femicida u Kazneni zakon (17.11.2023.)
 

Broj sjednica radnih tijela - 10. saziv, 17. (izvanredna), 18., 19., i 20. (izvanredna) sjednica (16. srpnja 2023. - 20. prosinca 2023.)

Radna tijela

Redovne sjednice

Tematske sjednice

Ukupno

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

8

0

8

Odbor za zakonodavstvo

12

0

12

Odbor za europske poslove

6

1

7

Odbor za vanjsku politiku

4

0

4

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

6

0

6

Odbor za obranu

4

0

4

Odbor za financije i državni proračun

11

1

12

Odbor za gospodarstvo

8

1

9

Odbor za turizam

2

0

2

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

5

0

5

Odbor za pravosuđe

8

1

9

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

5

0

5

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

8

4

12

Odbor za obitelj, mlade i sport

7

2

9

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

3

0

3

Odbor za ratne veterane

4

2

6

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

0

0

0

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

6

1

7

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

10

0

10

Odbor za poljoprivredu

6

4

10

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

1

1

2

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

5

0

5

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

2

0

2

Odbor za predstavke i pritužbe

1

0

1

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

0

0

0

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

5

0

5

Odbor za ravnopravnost spolova

0

2

2

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

2

0

2

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

3

0

3

UKUPNO

143

20

163

 

Redovne sjednice

Tematske sjednice

Ukupno

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

1

0

1