Pregled rada Hrvatskoga sabora u 2023. godini (10. saziv)

Hrvatski sabor je u razdoblju od 17. siječnja  do 20. prosinca 2023. godine održao šest plenarnih sjednica, od čega četiri redovne (15., 16., 18. i 19.) i dvije izvanredne (17. i 20.), u trajanju od 129 dana, na kojima se raspravljalo o 380 točaka dnevnoga reda.

Doneseno je 129 zakona, a njih 33 usklađeno je sa zakonodavstvom Europske unije. Po redovnom postupku doneseno je 95 zakona, po hitnom postupku njih 34. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 127 odluka, 103 izvješća, 3 plana, 2 mišljenja, 2 izmjene proračuna te po jedan državni proračun, zaključak, program, strategija, deklaracija i rezolucija. 

Tijekom plenarnih rasprava zastupnici su se za riječ javili više od 19.500 puta, najviše za repliku te kao predstavnici klubova zastupnika, a izrečeno im je ukupno 3360 stegovnih mjera.

Prema obrađenim podacima, zastupnici su Vladi tijekom Aktualnog prijepodneva postavili 156 usmenih pitanja i 303 u pisanome obliku. 

Pregled rada 10. saziva – 17. siječnja do 20. prosinca 2023.

Pregled rada 10. saziva – 19. rujna do 20. prosinca 2023.

Zakonodavna aktivnost 10. saziv – od 17. siječnja do 20. prosinca 2023.

Zakonodavna aktivnost 10. saziv – od 19. rujna do 20. prosinca 2023.

Aktivnost zastupnika na sjednicama po govorniku – od 17. siječnja do 6. prosinca 2023.
 

Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu od 22. srpnja 2020. do 20. prosinca 2023. 

Hrvatski sabor je u razdoblju od početka 10. saziva, od 22. srpnja 2020. do 20. prosinca 2023. godine, održao 20 sjednica, od kojih 15 redovnih i 5 izvanrednih, na kojima se raspravljalo o ukupno 1218 točaka dnevnog reda.

Doneseno je 457 zakona, od kojih je 151 usklađen sa zakonodavstvom Europske unije. Po redovnom postupku doneseno je 283 zakona, a 174 po hitnom postupku. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 614 odluka, 270 izvješća, 10 strategija, 10 mišljenja, 7 planova, 4 državna proračuna i 7 izmjena državnog proračuna, 4 zaključka, 4 programa, 3 deklaracije te po jedan poslovnik i rezolucija.

Tijekom plenarnih rasprava, zaključno sa 6. prosincem 2023., zastupnici su se za riječ javili više od 63.000 puta, najviše za repliku i odgovor na repliku, a izrečeno im je više od 7000 stegovnih mjera. Klubovi zastupnika su u tom razdoblju zatražili 2100 stanki tijekom zasjedanja.

Prema obrađenim podacima, zastupnici su tijekom Aktualnog prijepodneva Vladi postavili 1800 usmenih pitanja i 1249 u pisanome obliku.

Pregled rada 10. saziv – ukupno od 22. srpnja 2020. do 20. prosinca 2023.

Zakonodavna aktivnost 10. saziv – ukupno od 22. srpnja 2020. do 20. prosinca 2023.

Pregled postavljenih zastupničkih pitanja poimenično 10. saziv  – ukupno od 22. srpnja 2020. do 20. prosinca 2023.

Pregled postavljenih zastupničkih pitanja po stranci 10. saziv  – ukupno od 22. srpnja 2020. do 20. prosinca 2023.

Pregled stegovnih mjera 10. saziv – ukupno od 22. srpnja 2020. do 6. prosinca 2023.

Pregled stegovnih mjera po stranci 10. saziv  – ukupno od 22. srpnja 2020. do 6. prosinca 2023.

Aktivnost zastupnika na sjednicama po govorniku 10. saziv – ukupno od 22. srpnja 2020. do 6. prosinca 2023.


Napomena:
- Pregled sadržaja zastupničkih pitanja po zastupniku i stranci dostupan je putem poveznice: http://edoc.sabor.hr/ZastupnickaPitanja.aspx
- Pregled izrečenih stegovnih mjera po zastupnicima dostupan je putem poveznice: https://edoc.sabor.hr/Statistika/StegovneMjere.aspx