Pregled međunarodnih aktivnosti zastupnika Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 15. srpnja 2023.

Zastupnici 10. saziva Hrvatskoga sabora u razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja 2023. godine održali su  214 sastanaka, od čega 153 bilateralna sastanka, 56 sastanaka u okviru multilateralne suradnje, a sudjelovali su i u 5 promatranja predsjedničkih i parlamentarnih izbora. 

O održanim sastancima objavljena su priopćenja na saborskim mrežnim stranicama. 

Kalendar i evidenciju međunarodnih aktivnosti Hrvatskoga sabora vodi Ured za međunarodne i europske poslove. 

Tablica 1. Održani sastanci u okviru međunarodne suradnje

  Broj održanih sastanaka
Bilateralni sastanci 153
Sastanci u okviru multilateralne suradnje 56
Promatranje izbora 5
Ukupno 214

Tablica 2. Sastanci u okviru multilateralne suradnje

  Broj održanih sastanaka
Izaslanstva Hrvatskoga sabora u parlamentarnim skupštinama 42
Međuparlamentarna suradnja u okviru Europske unije 15
Ostalo (OECD, Dubrovnik forum i druge konferencije) 14

Tablica 3. Sastanci izaslanstava Hrvatskoga sabora

  Broj održanih sastanaka
Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u PS SEI-u 1
Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u PAM-u 1
Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u PS NATO-u 2
Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u PS OESS-u 8
Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u PS SEECP-u 7
Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u PS Unije za Mediteran 2
Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u PS Vijeća Europe 15
Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri IPU 6
Ukupno 42