Posjećenost saborskih internetskih stranica od 1. siječnja do 31. srpnja 2023.

Zagreb - Internetske stranice Hrvatskoga sabora od 1. siječnja do 31. srpnja 2023. pregledane su 1.245.424 puta. U tom razdoblju jedinstvenih posjetitelja bilo je 128.875, a oni su učinili 325.928 jedinstvenih posjeta. 

Posjetitelji su pri jednom posjetu prosječno pregledali četiri stranice, a na njima se zadržali prosječno pet minuta. Sa stranica je preuzeto (eng. download) 55.417 različitih vrsta dokumenata među kojima najviše onih u PDF formatu, a realno je pretpostaviti da je u većini riječ o preuzimanju akata u zakonodavnoj proceduri. U tom razdoblju dvostruko je povećan broj preuzimanja od travnja do kraja srpnja (36.089 dokumenata) nego li je to bio slučaj od siječnja do ožujka (19.328). 

Osim posjetitelja iz Hrvatske, kojih je najveći broj, slijede posjeti iz Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Bosne i Hercegovine te Srbije, a ukupno su zabilježeni posjeti iz 140 zemalja. Najviše vremena na saborskim stranicama prosječno su se zadržali posjetitelji iz Švedske (12 minuta) i Rumunjske (11), a najviše dokumenata, osim posjetitelja iz Hrvatske, preuzeli su posjetitelji iz Bosne i Hercegovine (205) i Njemačke (196). 

I ovo mjerno razdoblje potvrđuje nekoliko dosadašnjih trendova u navikama korisnika saborskih internetskih stranica. Među njima je trend istih najposjećenijih kategorija sadržaja, a to su: pregled saborskih aktualnosti (524 tisuće otvaranja), sjednice Sabora (141 tisuća), zastupnici (85 tisuća) te radna tijela (43 tisuće). Drugi trend, potvrđen i u ovom razdoblju, pokazuje da se fokus zanimanja korisnika premješta sa sadržaja vezanih uz osobe (zastupnici općenito, dužnosnici, kontakti u Saboru (tajnici radnih tijela, voditelji stručnih služba i ureda, izaslanstava itd.) na sadržaje vezane uz događaje (najave događanja, videopregledi, priopćenja, izvješća o aktualnim pitanjima itd.) i to izraženije kako saborski saziv ide prema svome završetku. Primjerice, zanimanje javnosti prema kraju saziva osjetno će opadati za osobne zastupničke stranice, a rasti za uvid u najave svih događanja u Saboru. 

U kategoriji aktualnosti, kao i uvijek dosad, najveću posjećenost bilježi naslovna stranica na hrvatskome jeziku saborskoga službenog glasila, https://www.sabor.hr/. Ona većini posjetitelja predstavlja ulaz na saborske stranice i omogućuje uvid u aktualnosti o zasjedanju Sabora, najavama svih događanja te priopćenjima o aktivnostima dužnosnika i radnih tijela. U ovom razdoblju naslovnicu je otvorilo više od 386 tisuća posjetitelja. 

U odnosu na usporedivo razdoblje prethodnoga, devetog saziva (prva polovina 2020. godine) najave aktivnosti zabilježile su dvostruki rast posjećenosti pa su u prvoj polovini ove godine pregledane više od 112 tisuća puta. Među najavama korisnici najčešće otvaraju najave sjednica radnih tijela i konferencija za medije. Među najavama sjednica radnih tijela korisnici najčešće otvaraju najave tematskih sjednica, a naviše posjeta zabilježila je najava zajedničke tematske sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za obitelj, mlade i sport (1003) o temi: "Porast broja transrodne djece i mladih ljudi u Republici Hrvatskoj: mogući uzroci i kliničke posljedice" objavljena dana 6. veljače 2023. 

Najposjećenija najava konferencije za medije je ona Kluba zastupnika Mosta o temi: "Most predlaže strože zakonsko sankcioniranje za kaznena djela spolnog iskorištavanja djece" objavljena 25. svibnja 2023. koja je otvorena 1025 puta. 

U odnosu na usporedivo razdoblje prošloga saziva, sada je porastao i ukupan broj pregleda priopćenja (10 tisuća). Priopćenje o održanom ždrijebu za utvrđivanje redoslijeda postavljanja zastupničkih pitanja Vladi RH na 15. sjednici najčitanije je s 1413 pregleda. Sljedeće po čitanosti je priopćenje s preliminarnim rezultatima kviz-natjecanja o poznavanju Sabora za učenike srednjih škola iz ožujka ove godine (668). 

Iz rubrike priopćenja predsjednika Sabora najčitanije je bilo priopćenje o prisezi novoimenovanih članova Državnog izbornog povjerenstva (727), a zatim priopćenje o sudjelovanju predsjednika Sabora na susretu predstavnika kršćanskih zajednica u Hrvatskoj koji je održan u Saboru u siječnju ove godine (587). 

Među priopćenjima sa sjednica radnih tijela najčitanije je bilo ono sa zajedničke sjednice Odbora za vanjsku politiku i Odbora za Hrvate izvan RH o temi: "Aktualna politička situacija u Jugoistočnoj Europi s osvrtom na položaj Hrvata i hrvatske manjine u tim zemljama" koja je održana 19. siječnja (475). 

U okviru informacija o sjednicama Sabora u razdoblju od 1. siječnja do 31. srpnja najviše su posjećeni dnevni redovi aktualnih plenarnih sjednica (91.193). Među aktima u zakonodavnoj proceduri najveće zanimanje javnosti zabilježio je Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, P.Z. br. 439, koji je u oba čitanja pregledan 2.145 puta. Više od tisuću pregleda zabilježio je još i Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, P.Z.E. br. 433, u oba čitanja. 

Više od petsto pregleda imali su sljedeći akti o: obnovi zgrada oštećenih potresom (P.Z. br. 451), trgovačkim društvima (P.Z. br. 417), plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (P.Z. br. 445), Državnom inspektoratu (P.Z. br. 440), Prijedlogu zaključka predsjednika Republike Hrvatske o obvezivanju Vlade RH za poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti u RH, rebalansu Državnog proračuna za 2023. godinu, izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima (P.Z. 529) te izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (P.Z. br. 513) i Prijedlogu zakona o plaćama u državnoj službi (P.Z. br. 527). 

U kategoriji informacija o plenarnom radu Sabora javnost je najviše zanimao pregled novih akata u zakonodavnoj proceduri (16.517), pretraživanje sadržaja dnevnih redova sjednica (13.625), kronologija rasprava aktualne sjednice (13.484), informacije o aktualnim prijepodnevima (2.121) te o zapisnicima sa sjednica Sabora (2.352). 
U kategoriji informacija o zastupnicima javnost je najviše zanimao popis zastupnika kojima je mandat aktivan (29.879), a zatim pregled aktivnih klubova zastupnika (16.505). 

Među osobnim zastupničkim stranicama posjećenost veću od tisuću otvaranja zabilježile su samo stranice zastupnica Majde Burić (HDZ; 1.774) i Mirele Ahmetović (SDP; 1597). 

Među stranicama klubova zastupnika najviše pregleda zabilježile su stranice Kluba zastupnika HDZ-a (2.041), zatim Kluba zastupnika Domovinskog pokreta (1.300) i Kluba zastupnika SDP-a (1.298). Popis parlamentarnih stranaka pogledan je 7.786 puta, a izbornih jedinica 5.891. 

Rubrika o predsjedniku Sabora i njegovim aktivnostima posjećena je 4.834, a o potpredsjednicima 4.386 puta. Kontinuirano visoko zanimanje javnosti je i za aplikaciju za praćenje pristupnosti zastupnika u zgradi Sabora (2.308), za informacije tko su nezavisni zastupnici (2.485) te zastupnici nacionalnih manjina (1.973). 
Dani najveće posjećenosti saborskih stranica bili su vezani uz praćenje plenarnog rada.

Dani u koje su saborske stranice zabilježile najveću posjećenost bili su 17. siječnja (25.386 pregleda) i 23. veljače (22.530). Dana 17. siječnja Sabor je glasovanjem iskazao povjerenje Branku Bačiću za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Šimi Erliću za obavljanje dužnosti ministra regionalnog razvoja i fondova europske unije. 

Dana 23. veljače Hrvatski sabor objedinjeno je raspravljao prijedloge zakona o morskom ribarstvu i akvakulturi (P.Z.E. br. 404 i P.Z.E. br. 403) te Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske koji su u zakonodavnu proceduru uputila 33 saborska zastupnika.

Među informacijama koje posjetitelji saborskih stranica uvijek najviše traže jest informacija o poslovničkim radnim tijelima (31.459). Među njima najviše pregleda je zabilježila stranica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove (1.392). Po posjećenosti slijede stranice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku (1.313) te Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav (1.264). 

Pored zanimanja za poslovnička radna tijela posjetitelje je zanimalo i koja su druga radna tijela u Saboru (2.272) te u koja su državna i druga tijela s javnim ovlastima imenovani zastupnici (1.483). 

Među informacijama o Saboru i njegovu radu, ustroju, povijesti najposjećenije su stranice o obilježjima državnosti RH te o aktualnom ustroju Sabora (približno 4 tisuće posjeta). Više od tri tisuće puta pogledane su i stranice o ustavnim ovlastima Sabora te stranica s opisom i dijagramom zakonodavnog postupka. 

Visoko zanimanje javnosti je i za provedbu javnih poziva i natječaja u Saboru (2.001). U toj kategoriji najviše je zanimanja javnosti privukla objava pravovaljanih kandidatura pristiglih na javni poziv za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (419). 

Budući da su saborske stranice izvor informacija i učenicima osnovnih i srednjih škola u njihovim pripremama za natjecanja o poznavanju Sabora te za sudjelovanje u simuliranoj sjednici Sabora za učenike, tako su i stranice s važnijim propisima kojima se regulira rad Sabora te stranice s informacijama iz povijesti saborovanja zabilježile visoku posjećenost jer je Sabor u ovom razdoblju proveo dva učenička natjecanja. 

U rubrici Europske unije najposjećenija je baza podataka s pregledom akata koje institucije Europske unije izravno dostavljaju Saboru (2.477), popis zastupnika iz RH u Europskome parlamentu (1.336) te kronološki pregled važnijih događanja u Saboru vezanih uz proces pristupanja RH Europskoj uniji (980). 

Domaća i inozemna javnost na saborskim stranicama rado prati i koje međuparlamentarne skupine prijateljstva osniva Hrvatski sabor i koji je njihov zastupnički sastav (1.194). Trenutačno u Saboru djeluje 79 skupina prijateljstva osnovanih s ciljem izgradnje i produbljivanja prijateljskih odnosa s predstavničkim tijelima 79 država svijeta. 

Saborska javnost stranicama pristupa u najvećem broju putem mobilnih uređaja (59 posto), stolnih računala (40) te u zanemarivu postotku s tablet-uređaja (1).