10 godina članstva u EU: Pregled obavljanja europskih poslova od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2023.

U povodu obilježavanja deset godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji Hrvatski sabor objavljuje pregled obavljanja europskih poslova u Hrvatskome saboru od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2023. godine.

Članstvom Hrvatske u Europskoj uniji Sabor je postao aktivan sudionik europskog političkog i zakonodavnog života, što je uloga koja mu pripada kao nacionalnom parlamentu države članice Europske unije. Hrvatski sabor, ravnopravno s nacionalnim parlamentima drugih država članica, sudjeluje u postupcima donošenja europskih pravnih akata u skladu s odredbama prava Europske unije te na nacionalnoj razini u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima i Poslovnikom Hrvatskoga sabora. 

Aktivnosti Sabora koje proizlaze iz članstva Hrvatske u Europskoj uniji mogu se pratiti mjesečno putem Biltena Europski poslovi u Hrvatskome saboru Odjela za europske poslove Ureda za međunarodne i europske poslove Hrvatskoga sabora.

Pregled aktivnosti Hrvatskoga sabora u prvih deset godina članstva u 
Europskoj uniji