10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
28.01.2021.
Datum izglasavanja:
05.02.2021.

Odluka je donesena na 6. sjednici 5. veljače 2021. (jednoglasno, 126 glasova "za").

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMAN_Odbor_imenovanja_PO_ljudska_prava.pdf

Status

Dana 3. veljače 2021. zaključena je rasprava o amandmanu Odbora. 
Amandman je prihvaćen na 6. sjednici 5. veljače 2021. (jednoglasno, 107 glasova "za").