2. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje zapisnika 1. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  ZA 2023. GODINU – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
Dnevni red dopunjen je točkom:
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA  FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora