28. sjednica Odbora za gospodarstvo

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice;
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu  i projekcija za 2022. i 2023. godinu, podnosi se i:  
-   Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu i projekcija planova za  2022. i 2022. godinu za:      
        -   Hrvatske vode
        -   Hrvatske ceste
        -   Centar za restrukturiranje i prodaju
        -   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
        -   Hrvatske autoceste
        -   HŽ Putnički prijevoz
        -   HŽ Infrastrukturu;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 202 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 204 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA, IZMJENI UREDBE (EU) BR. 1025/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE VIJEĆA 87/357/EEZ I DIREKTIVE 2001/95/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA COM (2021) 346, D.E.U. br. 20/030;
5. RAZNO.